Pravidla hraní hry Conquearth

§1) Multi-účty
Každý hráč smí mít pouze jeden účet na jednom serveru. Zároveň každý může hrát jen jeden účet.
§2) Zastupování ve hře
Možnost zastupování na účtu je možná jen s povolením Game operátora.
§3) Zneužívání chyb ve hře a skriptování
Záměrné zneužívání herních chyb pro vlastní prospěch, nebo jejich nenahlášení je přísně zakázáno. Používat jakýchkoliv scriptovacíh programů je zakázáno.
§4) Vyhrožování Reálným Životem
Jakékoliv hrozby, týkající se reálného života jiného hráče, člena týmu, či jakékoliv jiné osoby jsou přísně zakázány.
§5) Urážky a spam
Jakékoli urážky a spam jsou zakázány.
§6) Jazyk
Provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit hráče, kteří nejsou schopni mluvit příslušných mateřským jazykem.
§7) Porušování pravidel
Jakýkoliv druh porušení pravidel, bude trestáno. O druhu trestu rozhoduje příslušný GameOperátor.
§8) Změna pravidel
Provozovatel si vyhrazuje dodatečné změny těchto pravidel.